Talkoovelvoitteet ja talkoopistejärjestelmä

Kaikki tiedustelut ja kysymykset talkoovelvoitteista ja talkoopistejärjestelmästä treenien ilmoittautumisosoitteseen treenit.tvk@gmail.com. Jokaisen henkilön on huolehdittava itse siitä, että talkoopistesuoritteet tulevat kirjatuksi radalla olevaan talkoovihkoon.

Alla olevasta linkistä löydät valmiita vastauksia mahdollisiin kysymyksiisi.
Talkoovelvoitteet ja talkoopistejärjestelmä kysymyksiä ja vastauksia


Turun Vinttikoirakerho järjestää vuosittain yhdet maastokisat, 1-2 ratakisaa, ja rataharjoituksia sekä on mukana järjestämässä kaikkien rotujen näyttelyitä Top Dog Show-allianssissa. Useimpina vuosina järjestetään myös ryhmänäyttely FCI ryhmälle 10 sekä Match Show ja Makkarajuoksut. Näiden lisäksi voidaan järjestää myös muita tapahtumia. Yksi iso talkoilla hoidettava työ on oman radan hoito ja ylläpito. Kaiken tämän toiminnan järjestämiseen tarvitaan talkootyöntekijöitä.

Talkoovelvoite/-pistejärjestelmän tarkoitus on kannustaa jäseniä yhteiseen tekemiseen, varmistaa kerhon toiminta ja talkoilla tehtävien töiden tasaisempi jakautuminen jäsenistön kesken. Ratatreeneihin osallistumisen edellytyksenä jäsenen odotetaan osallistuvan yhdessä tekemiseen, jotta toiminta kerhossa on mahdollista. Kaikki jäsenet ovat kuitenkin tervetulleita talkoisiin, vaikka eivät radalla kävisikään treenaamassa.

Talkoovelvoite täytetään keräämällä talkoopisteitä seuraavasti:

 • Ratakortin käyttäjä sitoutuu tekemään yhden (1) talkoopisteen kalenterivuoden aikana. Ratakortin voi saada käyttöönsä vain jäsenmaksun kyseiselle vuodelle maksanut henkilö.
 • Ilman ratakorttia (kertamaksulla) harjoituksiin voi osallistua maksimissaan 3 kertaa, jonka jälkeen on (viimeistään) suoritettava yksi (1) talkoopiste, ennen kuin voi osallistua harjoituksiin seuraavan kerran. Tämä koskee myös henkilöitä, jotka eivät ole kerhon jäseniä. Suorittamalla yhden (1) talkoopisteen, voi osallistua koko kauden harjoituksiin.
 • Talkoovelvoite ei koske viralliseen koejuoksuun kaverina radalle kutsutun koiran omistajaa.
 • Tehdyn talkoopisteen voi siirtää niin halutessaan toiselle henkilölle ilmoittamalla siirrosta talkoopistevastaavalle sähköpostitse treenit.tvk@gmail.com. Talkoopisteen voi siten tehdä esim. perheenjäsenen puolesta.
 • Kerholla on ollut tapana muistaa ahkeria talkoolaisia seuraavana vuonna. Näin tehdään, jos on kerännyt talkoopisteitä v. 2024 vähintään seuraavasti:
  • Viisi (5) talkoopistettä kalenterivuoden aikana. Vähintään yksi (1) viidestä pisteestä on suoritettava rataharjoituksissa, ratatalkoissa tai radan huoltotoimissa. Toiselta saatuja talkoopisteitä ei voi käyttää tähän.
 • Talkoovelvoitteen kuluvan kauden aikana tekemättä jättäneelle jäsenelle ei luovuteta ratakorttia seuraavalle kaudelle ennen kuin talkoovelvoite on suoritettu. Edellisellä kaudella tekemättä jätetyn talkoovelvoitteen suoritusta ei lasketa kuluvan kauden talkoopisteisiin.
 • Talkoovuorot jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä, etusijalla ovat kuitenkin henkilöt, joilla ei ole vielä yhtään talkoopistettä.
 • Talkoovuoro on mahdollista suorittaa puoliksi toisen henkilön kanssa, jolloin vuorosta jaossa olevat talkoopisteet puolitetaan henkilöiden kesken. Vuoron puolittamisesta on sovittava itse ja siitä on ilmoitettava sähköpostitse treenit.tvk@gmail.com.

Talkoopisteitä on tarjolla (1p/hlö) rataharjoituksissa seuraavasti:

Tiistai-harjoitukset (pääasiassa konevetoja)

 • Vieheenvetäjä (1hlö)
 • Lähettäjä (1hlö)
 • Pupu (1 hlö)
 • Lanaus (1hlö) – vaatii auton, jossa on peräkoukku ja tarpeeksi voimaa
 • Kahvio (1hlö) – muut tehtävät täytetään ensin
 • Koejuoksujen tuomarointi (kaikki sovitut)

Keskiviikko-harjoitukset pennuille ja aloittelijoille (pääasiassa käsivetoja)

 • Vieheenvetäjä (1hlö)
 • Lähettäjä (1hlö)
 • Pupu (1hlö)
 • Lanaus (1hlö) – vaatii auton, jossa on peräkoukku ja tarpeeksi voimaa
 • Kahvio (1hlö) – muut tehtävät täytetään ensin
 • Koejuoksujen tuomarointi (kaikki sovitut)

Sovitusta ruohonleikkuusta tai muusta radan huoltotoimesta saa yhden talkoopisteen.

Ratatalkoiden ja muiden tapahtumien osalta päätetään kulloinkin erikseen, montako pistettä on jaossa. Tästä ilmoitetaan aina erikseen tapahtuman talkookutsun yhteydessä.

Talkoopisteitä voi kerätä myös jostain muusta kerhon hallituksen päättämästä toimesta.

Vuorojen jaossa huomioidaan se, että osa tehtävistä (esim. vieheenveto, tuomarointi) on sellaisia, joissa tarvitsee tietyn pätevyyden tai tietynlaista osaamista. Tapahtumiin nimitetään aina myös järjestelyistä vastaava toimikunta. Kaikissa tapahtumissa on kuitenkin runsaasti tehtäviä, joissa voi toimia kuka tahansa vähintäänkin pienellä opastuksella.

Pidäthän itse kirjaa tekemistäsi pisteistä. Radan kopilla on talkoovihko, mihin pitää kuitata olleensa työtehtävissä radalla. Joskus se kuitenkin unohtuu ja silloin on hyvä, jos itseltäsi löytyy merkintä koska olet ollut talkoilemassa. Jos teet pisteitä toisen henkilön puolesta tai puoliksi jonkun kanssa, niin ilmoita siitä treenit.tvk@gmail.com.

Turun Vinttikoirakerhon hallitus voi tehdä muutoksia talkoovelvoitteisiin tai talkoopistejärjestelmään tarvittaessa.