Talkoovelvoitteet ja talkoopistejärjestelmä

Talkoopistevastaava:
Annika Veijalainen
talkoopisteet.tvk@gmail.com
p. 045 6363 777

Kaikki tiedustelut ja kysymykset talkoovelvoitteista ja talkoopistejärjestelmästä talkoopistevastaavalle. Jokaisen henkilön on huolehdittava itse siitä, että talkoopistesuoritteet tulevat kirjatuksi, ilmoittamalla suoritteista talkoopistevastaavalle.

Alla olevasta linkistä löydät valmiita vastauksia mahdollisiin kysymyksiisi.
Talkoovelvoitteet ja talkoopistejärjestelmä kysymyksiä ja vastauksia


Turun Vinttikoirakerho järjestää vuosittain yhdet maastokisat, 1-2 ratakisaa, ja rataharjoituksia sekä on mukana järjestämässä kaikkien rotujen näyttelyitä Top Dog Show-allianssissa. Useimpina vuosina järjestetään myös ryhmänäyttely FCI ryhmälle 10 sekä Match Show ja Makkarajuoksut. Näiden lisäksi voidaan järjestää myös muita tapahtumia. Yksi iso talkoilla hoidettava työ on oman radan hoito ja ylläpito. Kaiken tämän toiminnan järjestämiseen tarvitaan talkootyöntekijöitä.

Talkoovelvoite/-pistejärjestelmän tarkoitus on varmistaa kerhon toiminnan pyörintä ja talkoilla tehtävien töiden tasaisempi jakautuminen jäsenistön kesken. Talkoovelvoite koskee toistaiseksi niitä kerhon jäseniä, jotka osallistuvat rataharjoituksiin. Toki on toivottavaa, että myös muut jäsenet osallistuvat. Kyseessä on ensi alkuun kaksivuotinen kokeilujakso.

Talkoovelvoite täytetään keräämällä talkoopisteitä seuraavasti:

 • Ratakortin käyttäjä sitoutuu tekemään yhden (1) talkoopisteen kalenterivuoden aikana. Ratakortin voi saada käyttöönsä vain jäsenmaksun kyseiselle vuodelle maksanut henkilö.
 • Ilman ratakorttia (kertamaksulla) harjoituksiin voi osallistua maksimissaan 3 kertaa, jonka jälkeen on (viimeistään) suoritettava yksi (1) talkoopiste, ennen kuin voi osallistua harjoituksiin seuraavan kerran. Tämä koskee myös henkilöitä, jotka eivät ole kerhon jäseniä. Yhden (1) talkoopisteen suorittamalla voi osallistua koko kauden harjoituksiin.
 • Talkoovelvoite ei koske viralliseen koejuoksuun kaverina radalle kutsutun koiran omistajaa.
 • Tehdyn talkoopisteen voi siirtää niin halutessaan toiselle henkilölle ilmoittamalla siirrosta talkoopistevastaavalle sähköpostitse talkoopisteet.tvk@gmail.com. Talkoopisteen voi siten tehdä esim. perheenjäsenen puolesta.
 • Kerholla on ollut tapana muistaa ahkeria talkoolaisia seuraavana vuonna. Näin tehdään, jos on kerännyt talkoopisteitä vähintään seuraavasti:
  • Kolme (3) talkoopistettä kalenterivuoden aikana. Vähintään yksi (1) näistä kolmesta (3) pisteestä on suoritettava rataharjoituksissa, ratatalkoissa tai radan huoltotoimissa.
  • Tai neljä (4) talkoopistettä kalenterivuoden aikana.
 • Talkoovelvoitteen kuluvan kauden aikana laiminlyöneelle jäsenelle ei luovuteta ratakorttia seuraavalle kaudelle ennen kuin talkoovelvoite on suoritettu. Edellisellä kaudella laiminlyödyn talkoovelvoitteen suoritusta ei lasketa kuluvan kauden talkoopisteisiin.
 • Talkoovuorot jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä, etusijalla ovat kuitenkin henkilöt, joilla ei ole vielä yhtään talkoopistettä.
 • Talkoovuoro on mahdollista suorittaa puoliksi toisen henkilön kanssa, jolloin vuorosta jaossa olevat talkoopisteet puolitetaan henkilöiden kesken. Vuoron puolittamisesta on sovittava itse ja siitä on ilmoitettava talkoopistevastaavalle sähköpostitse talkoopisteet.tvk@gmail.com.

Talkoopisteitä on tarjolla (1p/hlö) rataharjoituksissa seuraavasti:

Tiistai-harjoitukset (pääasiassa konevetoja)

 • Vieheenvetäjä (1hlö)
 • Lähettäjä (1hlö)
 • Pupu (2hlöä) – 2hlöä kerrallaan, 1 kummassakin päädyssä, kaikkien konevetojen ajan
 • Lanaus (1hlö) – vaatii auton, jossa on peräkoukku ja tarpeeksi voimaa
 • Kahvio (1hlö) – muut tehtävät täytetään ensin
 • Koejuoksujen tuomarointi (kaikki sovitut)

Keskiviikko-harjoitukset (aloitteleville, pääasiassa käsivetoja)

 • Vieheenvetäjä (1hlö)
 • Lähettäjä (1hlö)
 • Pupu (1hlö)
 • Lanaus (1hlö) – vaatii auton, jossa on peräkoukku ja tarpeeksi voimaa
 • Kahvio (1hlö) – muut tehtävät täytetään ensin
 • Koejuoksujen tuomarointi (kaikki sovitut)

Sovitusta ruohonleikkuusta tai muusta radan huoltotoimesta saa yhden talkoopisteen.

Ratatalkoiden ja muiden tapahtumien osalta päätetään kulloinkin erikseen, montako pistettä on jaossa. Tästä ilmoitetaan aina erikseen tapahtuman talkookutsun yhteydessä.

Talkoopisteitä voi kerätä myös jostain muusta kerhon hallituksen päättämästä toimesta.

Vuorojen jaossa huomioidaan se, että osa tehtävistä (esim. vieheenveto, tuomarointi) on sellaisia, joissa tarvitsee tietyn pätevyyden tai tietynlaista osaamista. Tapahtumiin nimitetään aina myös järjestelyistä vastaava toimikunta. Kaikissa tapahtumissa on kuitenkin runsaasti tehtäviä, joissa voi toimia kuka tahansa vähintäänkin pienellä opastuksella.

Jokaisen henkilön on huolehdittava itse siitä, että talkoopistesuoritteet tulevat kirjatuksi, ilmoittamalla suoritteista talkoopistevastaavalle talkoopisteet.tvk@gmail.com.

Turun Vinttikoirakerhon hallitus voi tehdä muutoksia talkoovelvoitteisiin tai talkoopistejärjestelmään tarvittaessa.