Ajankohtaista

Hallituskuulumisia 4/2022 ☀

Tiivistelmä TVK:n hallituksen kokouksesta 27.4.2022

Sähköpostipäätökset
Muutamia päätöksiä on tehty sähköpostitse kahden viimeisen kokouksen välissä. Käytiin läpi sähköpostilla päätetyt asiat ja kirjattiin ne pöytäkirjaan.

Jäsenasiat
Käytiin läpi yksi uusi jäsenpyyntö, muutama eroilmoitus sekä jäsenmaksun maksamatta jättäneet jäsenet. Hyväksyttiin jäsensihteerin listan mukaisesti yksi uusi perhejäsen ja katsottiin jäsenmaksun, muistutuksesta huolimatta, maksamatta jättäneet jäsenet eronneiksi.

Ratakauden aloitus
Järjestetään, viime vuoden tapaan, matalan kynnyksen talkootöihin tutustumispäivä sekä ratatalkoot keskiviikkona 18.5., jolloin katsotaan myös radan kunto ja sen perusteella tehdään päätös ratatreenien aloitusajankohdasta. Viehekalusto on huollettu tulevaa kautta varten. Kati tilaa radalle 18.5. mennessä roskiksen ja Nora tilaa wc:n.

Maastokoe 2022
Käytiin läpi maastokokeen järjestelyjen tilannetta. Ilmoittautuminen kokeeseen päättyy 2.5., jonka jälkeen tiedetään, järjestetäänkö koe yksi- vai kaksipäiväisenä. Jos koe toteutuu yksipäiväisenä, on toimihenkilöt tiedossa, mutta jos koe toteutuu kaksipäiväisenä, tarvitaan vielä muutama toimihenkilö.

Ratakoe 2022
Käytiin lyhyesti ratakisojen järjestelyjen tilannetta läpi. Tuomarit on saatu sovittua.

Ryhmänäyttely 2022
Käytiin läpi ryhmänäyttelyn järjestelyjen tilannetta. Paikka, tuomarit, tuomareiden lennot & hotellit ovat kaikki OK. Toimihenkilöitä tarvitaan, mutta katsotaan niitä tarkemmin maastojen jälkeen.

Vakuutukset
Käytiin läpi vakuutusasioita ja päätettiin lähteä selvittämään erilaisia vakuutusvaihtoehtoja toisesta vakuutusyhtiöstä. Annika pyytää tarjousta vakuutusedustajalta.

Paperiposti
Käytiin läpi paperipostitse toimitettavia tiedotteita. Tällä hetkellä paperipostia lähetetään muutamalle jäsenelle sekä kennelpiirille. Nora on yhteydessä kennelpiiriin ja selvittää voitaisiinko heille toimittaa jatkossa postit sähköpostitse, jolloin kennelpiiri saisi myös paremmin tietoa TVK:n toiminnasta.

Uusi lana
Jatketaan uuden lanan selvittelyä seuraavassa kokouksessa.

Seuraava kokous
Sovittiin seuraava kokous pidettäväksi 8.6.2022. Tarvittaessa järjestetään kokous aikaisemmin esim. radan aloitukseen tai vakuutusasioihin liittyen.

 

/ Yleinen

Tiedote tulevista tapahtumista sekä ratakauden aloituksesta

Lajikokeilua suunnitteilla! Helmikuussa jäsenistölle tehdyn palautekyselyn pohjalta Roosa lähti selvittämään nosework lajikokeilua Vainuvoimalta. ”Nosework on harrastuslaji, jossa koira etsii hajuja erilaisissa ympäristöissä. Se sopii harrastukseksi kaikille koirille, sillä etsiminen tarjoaa koiralle mielekästä tekemistä ja rauhoittaa sitä.” lähde vainuvoima.fi Selvittelyjen perusteella tällainen lajikokeilu sisältäisi lyhyen lajiesittelyn, sekä n. 20 min treeniaikaa/koirakko tai vaihtoehtoisesti 1h treeniaikaa 3 koirakon pienryhmissä. Hintaa lajikokeilulle tulisi 25€ / koirakko. Nyt kysymys kuuluukin, olisiko jäsenistössä nosework lajikokeilusta kiinnostuneita esim su 24.4. tai su 22.5? Arki-iltoihin on myös mahdollista ajoittaa kokeilut. Kiinnostuneet olkaa yhteydessä yhteistyo.tvk@gmail.com

Mittaustilaisuus whippeteille ja italianvinttikoirille järjestetään 23.4. Vätin radalla. Mikäli koirasi tarvitsee mittauksen, lähetä sähköpostia osoitteeseen treenit.tvk@gmail.com viimeistään 19.4. Mittaukseen ilmoittautuessasi ilmoita seuraavat tiedot: koiran kutsumanimi, syntymäaika, omistajan nimi & puhelinnumero sekä tieto siitä, onko kyseessä ensimmäinen vai toinen mittaus. Mikäli kyseessä on uusintamittaus, ilmoitathan lisäksi ensimmäisen mittauksen suorittaneiden mittahenkilöiden nimet.

Maastokoe Turun Juoksut ja Varsinais-Suomen Kennelpiirin mestaruus järjestetään 14-15.5. Liedon Parmaharjulla. Tällä hetkellä koe ollaan totetuttamassa kaksi päiväisenä, mutta se saattaa vielä muuttua yksi päiväiseksi, jolloin koepäivä on lauantai 14.5.. Tämä varmistuu myöhemmin, kun tiedetään osallistujien määrä (viimeinen ilm. 2.5.). Koe viikonlopulle tarvitaan vielä talkoilijoita erilaisiin tehtäviin ja talkoopisteitä on tietenkin tarjolla! Halutessaan talkoopisteen voi vaihtaa myös yhteen ilmaiseen ilmoittautumiseen kokeeseen. Pääsisitkö sinä mukaan auttamaan? Ilmoittautumiset ja tiedustelut osoitteeseen tvk.jasenet@gmail.com

Ratakauden aloituksesta tietoa. Keväälle ennen ratatreenien aloitusta on suunnitteilla perinteiseen tapaan ratatalkoot ja viime vuoden tapaan on suunnitteilla myös matalan kynnyksen talkootöihin tutustumispäivä. Pysykää siis kuulolla! Rataharjoitukset käynnistetään mahdollisimman pian, kunhan rata on riittävän hyvässä kunnossa. Joka vuosi odotus tuntuu yhtä pitkältä ja se on käsittämätöntä, miten pitkälle kevättä täytyy mennä, että rata ja nurmialueet ovat käyttökelpoisessa kunnossa. Toivottavasti viime vuoden kaivuuprojektin ansiosta, tänä vuonna rata kuivuisi aikaisempia vuosia nopeammin. Yritetään olla kärsivällisiä ja toivotaan lämpimiä ilmoja!

/ Yleinen

Hallituskuulumisia 3/2022

Kuva: Teemu Simula

Tiivistelmä TVK:n hallituksen kokouksesta 30.3.2022

Jäsenasiat
Käytiin läpi jäsenpyynnöt. Hyväksyttiin jäsensihteerin listan mukaisesti viisi uutta varsinaista jäsentä ja yksi uusi perheenjäsen.

Mittahenkilökoulutus
Mittahenkilökoulutus on jouduttu perumaan kouluttajan sairastumisen vuoksi. Koulutukselle sovitaan uusi aika.

 

 

Maastokoe 2022
Käytiin läpi maastokokeen järjestelyjen tilannetta. Muutama toimihenkilö on vielä varmistamatta ja talkoilijoita tarvitaan vielä useampi. Tavarapalkintoja on varmistunut, mutta vielä ruokasponsoria etsitään. Kaikille sertisteille jaetaan mitalit. Kilpailuviikonlopun päätteeksi (sunnuntaille) pyritään järjestämään myös maastoharjoitukset.

Ryhmänäyttely 2022
Käytiin läpi ryhmänäyttelyn järjestelyjen tilannetta. Uusi näyttelypaikka on hoidossa ja näyttelyiden sivut on julkaistu. Tuomarit on varmistettu ja heidän majoituksensa on varattu, matkat ovat vielä selvityksessä.

Huhtikuun mittaustilaisuus
23.4. järjestetään Vätissä seuraava mittaustilaisuus. Tällä hetkellä osallistujia on ilmoittautunut arviolta 13 kpl.

Uusi lana
Jatketaan uuden lanan selvittelyä. Noora selvittää vaihtoehtoja seuraavaan kokoukseen.

Kevättiedote
Jasmin tekee kevään ja alkukesän tapahtumista tiedotteen jäsenistölle.

Lajikokeilu
Helmikuussa toteutetussa palautekyselyssä toivottiin mm. erilaisia lajikokeiluja. Jäsenistön toiveesta Roosa selvittää lajikokeiluja jäsenille. Esimerkiksi nosework tai jälki voisivat olla kiinnostavia.

Radan vuokraus
Radan vuokrauksesta on tullut yksi kysely. Radalla haluttaisiin järjestää toukokuussa match show. Todettiin, että rata ei todennäköisesti ole vielä toukokuussa käyttökunnossa. Radan nurmialueet, niin keskiö kuin parkkialue, ovat todennäköisesti vielä märkiä. Radalla ei myöskään ole wc:tä ennen kauden aloitusta. Myöhemmin kesällä tilanne on toinen. Ehdotetaan radan vuokrausta myöhempään ajankohtaan.

Palautekysely
Jäsenistölle toteutettiin alkuvuodesta palautekysely TVK:n toiminnasta. Kyselyyn saatiin yhteensä 27 vastausta. Roosa esitteli kaikille palautekyselyn tulokset ja niistä käytiin keskustelua. Roosa tekee tuloksista vielä koosteen jäsenistölle nähtäväksi.

/ Yleinen

Kevätkokous ke 30.3. klo 19

Kevätkokous pidetään Turussa, ABC Koulukadussa ke 30.3. klo 19. Kutsu on lähetetty jäsenille.

/ Yleinen

Hallituskuulumisia 2/2022 ☀

Kuva: Teemu Simula

Tiivistelmä TVK:n hallituksen kokouksesta 9.2.2022

Sähköpostilla päätetyt asiat
Muutamia päätöksiä on tehty sähköpostitse viime kokouksen jälkeen. Käytiin läpi sähköpostilla pääteyt asiat ja kirjattiin ne pöytäkirjaan.

Jäsenasiat
Käytiin läpi jäsenpyynnöt ja yksi eroilmoitus. Hyväksyttiin jäsensihteerin listan mukaisesti kaksi uutta jäsentä ja kaksi uutta perheenjäsentä.

 

 

Kevätkokous
Kevätkokouksen järjestelyjen tilanne on hyvä. Paikkavaraus ja siihen liittyvät asiat ovat hoidossa. Sihteeri lähettää kokouskutsut.

Toimintakertomus & kirjanpito 2021
Käytiin viime vuoden toimintakertomus & kirjanpito läpi ja tehtiin toimintakertomukseen vielä muutama tarkennus.

Ryhmänäyttely 2022
Päivitettiin ryhmänäyttelyn järjestelyjen tilannetta.

Kokouskäytännöt
Sovittiin uusista kokouskäytännöistä.

Mittahenkilökoulutus
Päätettin mittahenkilökoulutuksen järjestämisestä. Nora sopii kouluttajan kanssa koulutukseen liittyvistä käytännön järjestelyistä. Koulutuspäivän ollessa tiedossa, tiedotetaan kouluttautumismahdollisuudesta jäsenistöä.

Maneesiralli
Päätettiin järjestää testipäivä suunnitelluista maneesiralleista.

Seuraava kokous
Seuraava hallituksen kokous 16.3.

/ Yleinen