Ajankohtaista

Tiivistelmä TVK:n hallituksen kokouksesta 4.1.2023

Hallituksen järjestäytyminen
1.1.2023 aloittavan hallituksen jäsenet ovat yhdistyksen puheenjohtaja Jasmin Rainoma, Annika Veijalainen, Nora Peltonen, Johanna Joensuu, Roosa Huttunen, Miska Alexander Argillander sekä Marianna Länne.

Hallitus järjestäytyi ja käytiin läpi pysyväisluontoiset päätökset sekä sovittiin yhteisesti toimintatavoista. Hallituksen toimihenkilöiksi valittiin varapuheenjohtajaksi ja jäsensihteeriksi Nora Peltonen sekä rahastonhoitajaksi Emmi Savolainen.

Muut toimihenkilöt ja valtuudet
Yhdistykselle nimettiin muutamia tärkeitä toimihenkilöitä ja sovittiin niihin liittyvistä valtuuksista. Buffavastaavaksi nimettiin Annika Veijalainen, näyttely- ja yhteistyövastaavaksi Roosa Huttunen, ratavastaavaksi Mikko Kosonen, nettisivujen ja Google Driven oikeuksien sekä kokeiden vastaavaksi Nina Vuorio.

Jäsenasiat
Jäsensihteeri lähettää vuoden 2023 jäsenmaksulaskut 10.1. ja niihin tulee eräpäiväksi 28.2.

Yhteystiedot
Sovittiin hallituksen yhteystietojen päivittämisestä nettisivuille. Päätettiin lisäksi lisätä hallitusten jäsenistä sekä taloudenhoitajasta valokuvat yhteystietojen yhteyteen, että jäsenten olisi helpompi yhdistää nimi ja kasvot, sekä lähestyä ko henkilöitä tarpeen tullen.

Aktiivisten illanvietto 4.2.
Käytiin läpi järjestelyjen tilannetta. Ilmoittautumisia otetaan vastaan 22.1. saakka.

Kevätkokous
Päätettiin kevätkokouksen ajankohdaksi tiistai 21.3. klo 18 ja paikaksi ABC koulukatu. Johanna varaa neuvottelutilan.

Seuraava kokous
Seuraavat hallituksen kokoukset pidetään 7.2. ja 21.3.

/ Yleinen

Hallituskuulumisia 11/2022 ☀

Tiivistelmä TVK:n hallituksen kokouksesta 28.11.2022

Sähköpostipäätökset
Käytiin läpi muutama edellisen kokouksen jälkeen sähköpostilla tehty päätös ja kirjattiin ne pöytäkirjaan.

Aktiivisten illanvietto 4.2.
Keskusteltiin erilaisista vaihtoehdoista, helmikuussa järjestettävän aktiivisten illanvieton, paikan ja aktiviteetin suhteen. Valittiin saunatila ja Megazone keskustassa, jos ne ovat vapaana. Emmi selvittää saunatilan ja Jasmin selvittää Megazonen saatavuuden.

Tarvikehankinnat
Käytiin läpi tarvikehankintoihin liittyviä hintatiedusteluja. Ruusukkeiden hankinnasta tehtiin päätös, muiden osalta jatketaan selvittelyä ja suunnittelua.

Palautekysely
Jäsenistölle järjestetyn palautekyselyn tulokset käytiin läpi syyskokouksessa. Päätettiin lisäksi julkaista tulokset sähköpostilla ja Facebookissa. Ennen julkaisua tarkistetaan, ettei julkaistavissa tiedoissa ole tunnistettavia ihmisiä tai koiria.

Seuraava kokous
Seuraava kokous on uuden hallituksen järjestäytymiskokous. Päätettiin kokouksen ajankohdaksi 4.1.2023.

/ Yleinen

Hallituskuulumisia 10/2022 ☀

Tiivistelmä TVK:n hallituksen kokouksesta 31.10.2022

Jäsenasiat
Käytiin läpi yksi eroilmoitus.

Sähköpostipäätökset
Käytiin läpi ja kirjattiin ylös kolme, sähköpostilla viime kokouksen jälkeen, päätettyä asiaa.

Talousarvio 2023
Rahastonhoitaja esitteli viime kokouksen perusteella tehdyillä muutoksilla uuden talousarvioehdotuksen tulevalle vuodelle. Hyväksyttiin talousarvio.

Roskis ja wc
Keskusteltiin, että selvitetään ensi keväänä, jos saisimme yhdestä ja samasta paikasta sekä wc:n, että roskiksen radalle. Tänä vuonna ne tulivat kahdesta paikasta. Kati hoitaa nyt roskiksen ja Annika wc:n pois radalta.

Palkintosponsorien hankinta ensi vuodeksi
Koko kaudelle, kaikkia tapahtumia varten ei olla löydetty sponsoria. Roosa jatkaa neuvotteluja ja kysyy sponsoreita nyt tapahtumakohtaisesti. Makkarajuoksuihin on löytynyt jo yksi sponsori ja ainakin yksi yhteistyökumppani jatkaa myös ensi vuonna.

Ryhmätyöskentelysovellukset
Hallitus on pääsääntöisesti kokoontunut Google Meetin avulla, jonka maksimikesto tippuu tuntiin marraskuun alussa. Käytiin läpi muita vaihtoehtoja ja Kati esitteli meille hintavertailua niistä. Päätettiin hankkia yhdistykselle maksullinen Microsoft Teams Essentials.

Tarvikehankintoja tapahtumiin ja radalle
Keskusteltiin erilaisista tarvikehankinnoista. Osasta tarvikkeista tehtiin päätös niiden hankinnasta ja osan kohdalla sovittiin jatkaa suunnittelua ja selvitellä lisää hintoja ennen päätöksen tekemistä.

Sähkökäyttöinen vieheenvetolaite
Keskusteltiin TVK:lle tarjotusta mahdollisuudesta hankkia sähköinen vieheenvetolaite yhteishankintana. Ei nähty nyt tarvetta hankkia laitetta yhdistykselle. Jäädään odottelemaan muiden kokemuksia ja voidaan sitten miettiä uudelleen, jos tarvetta tulee.

Pikkujoulujen ohjelma
Päätettiin ohjelmanumerosta pikkujouluihin.

Seuraava kokous
Seuraava kokous 28.11.

/ Yleinen

Ratakauden viimeinen treeni su 30.10. klo 12

Kauden viimeinen ratatreeni on 30.10 klo 12 alkaen. 🤩

Ilmoita koiran kutsumanimi, rotu ja juostava matka sähköpostilla treenit.tvk@gmail.com lauantaihin klo 16 mennessä. 😊
/ Yleinen

Vuoden 2022 koirakilpailu ohjeet

Palkitsemme kerhon pikkujoulujuhlissa vuoden näyttelykoiran, vuoden maastojuoksijan, vuoden ratajuoksijan sekä vuoden aikana valioituneet koirat.

Ilmoita koirasi tulokset 13.11.2022 mennessä seuraavasti:

Valio:
Ilmoita tänä vuonna valioksi tulleen koiran tiedot sekä minkä (tai mitkä) valionarvon koira saavutti Nina Vuoriolle sähköpostitse teeveekoo@gmail.com tai postitse Raidistontie 53, 21360 Lieto as.

Vuoden näyttelykoira:
Ilmoita koirasi näyttelytulokset 1.12.2021 alkaen tarkasti Sinikka Collanukselle sähköpostitse sinikka.collanus@utu.fi tai postitse Löytänänkatu 2 B 11, 20540 Turku, esim. ERI/1 SA PU-1 SERT VSP.

Vuoden maastojuoksija:
Valitse viisi (5) haluamaasi tulosta, merkitse ne ja lähetä kopio koirasi maastojuoksukirjasta omistajien nimien kera Nina Vuoriolle sähköpostitse teeveekoo@gmail.com tai postitse Raidistontie 53, 21360 Lieto as.

Vuoden ratajuoksija:
Ilmoita koirasi vuoden ratajuoksijakisaan, lähetä viesti omistajien nimien kera Nina Vuoriolle sähköpostitse teeveekoo@gmail.com tai postitse Raidistontie 53, 21360 Lieto as. Kilpailukirjan kopiota ei tarvita, sillä saamme tulokset suoraan Vinttikoiraliiton kilpailutietojärjestelmästä. Koira tulee kuitenkin ilmoittaa mukaan.

Muistathan, että sääntöjen mukaan voidakseen osallistua vuoden maasto- tai ratajuoksija-kisaan, on koiran edustettava kilpailuissa TVK:ta.

Jos koirasi on valioitunut tai saanut jonkin tittelin vuonna 2022, lähetäthän sen valokuvan Ninalle teeveekoo@gmail.com. Julkaisemme mielellämme valioituneiden ja tittelivoittajien kuvat kerhon nettisivuilla.

Vuoden koira -kilpailun säännöt ovat nähtävillä täällä

/ Yleinen