Hallituskuulumisia 11/23 ūüĆě

Tiivistelmä hallituksen kokouksesta 13.11.2023

Sähköpostipäätökset
Kirjattiin kolme sähköpostipäätöstä kokousten välillä.

Ratakortti
Keskusteltiin ratakortin tarkoituksesta ja kattavuudesta. Nora lähettää ratakortin hankkiville jäsenille tarkennuksen ratakortilla juoksuttamisen säännöistä.

Lainauslomake
Roosa esitteli lomakkeen yhdistyksen tavaroiden lainaamiseen käytettäväksi muualla kuin radalla. Täydennettiin lomaketta ja hintoja.

Aktiivisten illanvietto 16.3.
Päätettiin pitää aktiivisten illanvietto 16.3. samana päivänä kevätkokouksen kanssa. Mietitään ohjelmaa ja ruokaa myöhemmin. Emmi hoitaa tilavarauksen.

Pikkujoulut 25.11.
Käytiin läpi pikkujoulujen järjestelyjen tilannetta.

Sähkösopimus
Emmi esitteli uuden Turku Energian kanssa tehdyn sähkösopimuksen.

Vuoden 2025 koeanomukset
Nina on varannut päivät: Turku-Cup 31.8.2025, maastot 3.-4.5.2025. Keskusteltiin lisäksi arki-ilta kokeista ja päätettiin miettiä niitä ensi vuoden puolella lisää.

Koevastaava
Päätettiin perustaa juoksutoimikunta huolehtimaan koeanomuksiin ja kokeisiin liittyvistä asioista. Miska etsii henkilöt ja ilmoittaa lista hallituksen hyväksyttäväksi. Nina halutaan osaksi toimikuntaa.

Esitys SVKL:lle koirien juoksuttamisesta
Miska tiedotti, että TVK:n esitys meni ensin SVKL:n kilpailuvaliokunnan käsiteltäväksi ja vasta sitten hallitukselle.

Keskeneräiset asiat
Käytiin läpi keskeneräisten asioiden tilannetta mm. lähtökoppien korjauttaminen ja rata-alueen vuokrasopimus. Vuokrasopimuksen jatkamiselle ei ole esteitä. Kaupunki tekee nykyään sopimukset 7 vuodeksi. Vuokralle on annettu arvio ja vuokran maksuun voi hakea kaupungilta tukea. Vuokrasopimuksen voi kuitenkin uusia vasta ensi vuonna ja hinta saattaa muuttua. Lähtökoppien korjausprojekti on etenemässä. Korjauksen hinta tulee koostumaan materiaalikustannuksista ja työ tehdään talkoona.

Juoksukerrat rataharjoituksissa
Päätettiin, että koirakohtaisesti sallitaan vain yksi juoksutuskerta rataharjoituksissa, pois lukien koejuoksut ja pentutreenit. Tiedotetaan asiasta jäseniä jäsenlaskun yhteydessä nettisivuille tiedon lisäämisen lisäksi.

Luentoja
Annika on selvittänyt urheilukoiralääkäri Tiiu Toijalaa pitämään koirien maastokokeissa juoksuttamisesta luentoja kaikille halukkaille. Ajatus on, että SVKL:n alaisien kerhojen jäsenille osallistuminen olisi maksuton ja luennot pidettäisiin etänä. Päätettiin, että halutaan osallistua luentojen järjestämiseen.

Kysely
Roosa esitteli ehdotuksen jäsenkyselystä ja sen sisällöstä. Kysely laitetaan heti jäsenistölle ja se on auki 30.11. asti. Käsitellään tulokset seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Seuraavat kokoukset
11.12. etänä

Hallituskuulumisia 11/23 ūüĆě