Hallituskuulumisia 2/2023 ☀

Tiivistelmä hallituksen kokouksesta 7.2.2023

Jäsenasiat
Käytiin läpi erostaan ilmoittaneet jäsenet 5 kpl.

Sähköpostipäätökset
Kirjattiin ylös edellisen kokouksen jälkeen tehdyt sähköpostipäätökset 7 kpl.

Toimintakertomus & tilinpäätös, kokouskutsut
Käytiin läpi viime vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös. Toimintakertomukseen tehtiin vielä muutama muutos, jonka jälkeen ne hyväksyttiin esitettäväksi yhdistyksen kevätkokouksessa. Kati lähettää kutsut kevätkokoukseen yhdessä tiedotteen kanssa, johon kootaan mainokset tulevista tapahtumista mm. lajikokeiluista ja mittatilaisuudesta.

Radan hinnaston päivitys
Viime vuonna huomattiin muutamia epäkohtia radan hinnastossa ja loppuvuodesta päätettiin ottaa asia uudelleen pohdittavaksi alkuvuodesta. Keskusteltiin ja tehtiin ratkaisu siitä, minkälaisilla muutoksilla huomioimme jatkossa paremmin pienempien ryhmien tarpeet. Uudesta hinnastosta tehtiin kohtuullisempi ja reilumpi mm. jäsenten yksityiskäyttöä ja pienten ryhmien vinttikoira- ja juoksutapahtumia ajatellen.

Ensiapulaukun päivitys
Sovittiin ensiapulaukun päivittämisestä ajan tasalle ja sen paremmin sijoittamisesta hätätilanteita varten.

Lajikokeilujen järjestäminen
Viime vuonna tehdyn kyselyn perusteella jäsenet toivoivat mm. uusia lajikokeiluja, joten Roosa ja Annika ovat miettineet eri vaihtoehtoja. Päätettiin järjestää kaksi uutta lajikokeilua jäsenistölle siten, että niistä ei tule yhdistykselle kuluja. Lajikokeiluista kootaan tarvittavat tiedot seuraavaan tiedotteeseen.

Puoltopyynnöt
Hyväksyttiin kaksi koetoimitsija-II ja kaksi ratakokeiden palkintotuomarikoulutukseen saapunutta puoltopyyntöä. Nora ja Kati hoitavat puollot eteenpäin.

Kokouskäytännöistä, hallituksen toimintatavoista
Keskusteltiin miten helpotettaisiin hallitustyöskentelyä ja vähennettäisiin sähköpostiviestittelyä kokousten välillä. Sovittiin muutamista muutoksista toimintatavoissa, että hallitustyöskentely pysyy jatkossakin mielekkäänä ja päätöksenteko huolellisena.

Rataharjoitukset
Rataharjoitukset aloitetaan vasta, kun rata on riittävän hyvässä kunnossa talven jäljiltä. Seurataan tilannetta radalla.

Seuraavat hallituksen kokoukset
Seuraavat kokoukset 21.3. ja 17.4.

Hallituskuulumisia 2/2023 ☀