Tiivistelmä TVK:n hallituksen kokouksesta 4.1.2023

Hallituksen järjestäytyminen
1.1.2023 aloittavan hallituksen jäsenet ovat yhdistyksen puheenjohtaja Jasmin Rainoma, Annika Veijalainen, Nora Peltonen, Johanna Joensuu, Roosa Huttunen, Miska Alexander Argillander sekä Marianna Länne.

Hallitus järjestäytyi ja käytiin läpi pysyväisluontoiset päätökset sekä sovittiin yhteisesti toimintatavoista. Hallituksen toimihenkilöiksi valittiin varapuheenjohtajaksi ja jäsensihteeriksi Nora Peltonen sekä rahastonhoitajaksi Emmi Savolainen.

Muut toimihenkilöt ja valtuudet
Yhdistykselle nimettiin muutamia tärkeitä toimihenkilöitä ja sovittiin niihin liittyvistä valtuuksista. Buffavastaavaksi nimettiin Annika Veijalainen, näyttely- ja yhteistyövastaavaksi Roosa Huttunen, ratavastaavaksi Mikko Kosonen, nettisivujen ja Google Driven oikeuksien sekä kokeiden vastaavaksi Nina Vuorio.

Jäsenasiat
Jäsensihteeri lähettää vuoden 2023 jäsenmaksulaskut 10.1. ja niihin tulee eräpäiväksi 28.2.

Yhteystiedot
Sovittiin hallituksen yhteystietojen päivittämisestä nettisivuille. Päätettiin lisäksi lisätä hallitusten jäsenistä sekä taloudenhoitajasta valokuvat yhteystietojen yhteyteen, että jäsenten olisi helpompi yhdistää nimi ja kasvot, sekä lähestyä ko henkilöitä tarpeen tullen.

Aktiivisten illanvietto 4.2.
Käytiin läpi järjestelyjen tilannetta. Ilmoittautumisia otetaan vastaan 22.1. saakka.

Kevätkokous
Päätettiin kevätkokouksen ajankohdaksi tiistai 21.3. klo 18 ja paikaksi ABC koulukatu. Johanna varaa neuvottelutilan.

Seuraava kokous
Seuraavat hallituksen kokoukset pidetään 7.2. ja 21.3.

Tiivistelmä TVK:n hallituksen kokouksesta 4.1.2023