Hallituskuulumisia 11/2022 ☀

Tiivistelmä TVK:n hallituksen kokouksesta 28.11.2022

Sähköpostipäätökset
Käytiin läpi muutama edellisen kokouksen jälkeen sähköpostilla tehty päätös ja kirjattiin ne pöytäkirjaan.

Aktiivisten illanvietto 4.2.
Keskusteltiin erilaisista vaihtoehdoista, helmikuussa järjestettävän aktiivisten illanvieton, paikan ja aktiviteetin suhteen. Valittiin saunatila ja Megazone keskustassa, jos ne ovat vapaana. Emmi selvittää saunatilan ja Jasmin selvittää Megazonen saatavuuden.

Tarvikehankinnat
Käytiin läpi tarvikehankintoihin liittyviä hintatiedusteluja. Ruusukkeiden hankinnasta tehtiin päätös, muiden osalta jatketaan selvittelyä ja suunnittelua.

Palautekysely
Jäsenistölle järjestetyn palautekyselyn tulokset käytiin läpi syyskokouksessa. Päätettiin lisäksi julkaista tulokset sähköpostilla ja Facebookissa. Ennen julkaisua tarkistetaan, ettei julkaistavissa tiedoissa ole tunnistettavia ihmisiä tai koiria.

Seuraava kokous
Seuraava kokous on uuden hallituksen järjestäytymiskokous. Päätettiin kokouksen ajankohdaksi 4.1.2023.

Hallituskuulumisia 11/2022 ☀