Hallituskuulumisia 10/2022 ☀

Tiivistelmä TVK:n hallituksen kokouksesta 31.10.2022

Jäsenasiat
Käytiin läpi yksi eroilmoitus.

Sähköpostipäätökset
Käytiin läpi ja kirjattiin ylös kolme, sähköpostilla viime kokouksen jälkeen, päätettyä asiaa.

Talousarvio 2023
Rahastonhoitaja esitteli viime kokouksen perusteella tehdyillä muutoksilla uuden talousarvioehdotuksen tulevalle vuodelle. Hyväksyttiin talousarvio.

Roskis ja wc
Keskusteltiin, että selvitetään ensi keväänä, jos saisimme yhdestä ja samasta paikasta sekä wc:n, että roskiksen radalle. Tänä vuonna ne tulivat kahdesta paikasta. Kati hoitaa nyt roskiksen ja Annika wc:n pois radalta.

Palkintosponsorien hankinta ensi vuodeksi
Koko kaudelle, kaikkia tapahtumia varten ei olla löydetty sponsoria. Roosa jatkaa neuvotteluja ja kysyy sponsoreita nyt tapahtumakohtaisesti. Makkarajuoksuihin on löytynyt jo yksi sponsori ja ainakin yksi yhteistyökumppani jatkaa myös ensi vuonna.

Ryhmätyöskentelysovellukset
Hallitus on pääsääntöisesti kokoontunut Google Meetin avulla, jonka maksimikesto tippuu tuntiin marraskuun alussa. Käytiin läpi muita vaihtoehtoja ja Kati esitteli meille hintavertailua niistä. Päätettiin hankkia yhdistykselle maksullinen Microsoft Teams Essentials.

Tarvikehankintoja tapahtumiin ja radalle
Keskusteltiin erilaisista tarvikehankinnoista. Osasta tarvikkeista tehtiin päätös niiden hankinnasta ja osan kohdalla sovittiin jatkaa suunnittelua ja selvitellä lisää hintoja ennen päätöksen tekemistä.

Sähkökäyttöinen vieheenvetolaite
Keskusteltiin TVK:lle tarjotusta mahdollisuudesta hankkia sähköinen vieheenvetolaite yhteishankintana. Ei nähty nyt tarvetta hankkia laitetta yhdistykselle. Jäädään odottelemaan muiden kokemuksia ja voidaan sitten miettiä uudelleen, jos tarvetta tulee.

Pikkujoulujen ohjelma
Päätettiin ohjelmanumerosta pikkujouluihin.

Seuraava kokous
Seuraava kokous 28.11.

Hallituskuulumisia 10/2022 ☀