Hallituskuulumisia 9/2022 ☀

Tiivistelmä TVK:n hallituksen kokouksesta 26.9.2022

Jäsenasiat
Käytiin läpi uudet jäsenpyynnöt. Hyväksyttiin jäsensihteerin listan mukaisesti kaksi uutta varsinaista jäsentä.

2023 koeanomukset
Päätettiin anoa ensi vuodelle ratakoe 2.9. ja maastokoe yksipäiväisenä 13.5., jolloin on mahdollista järjestää myös treenipäivä samaan viikonloppuun. Nina hoitaa koeanomukset eteenpäin.

Ilmainen ratakortti
Keskusteltiin ilmaisen ratakortin vaatimuksista, joita helpotettiin aikanaan koronan vuoksi viidestä talkoilusta kolmeen. Pohdintojen jälkeen päädyttiin kompromissiin nostaa talkoilut kolmesta kerrasta neljään kertaan. Tämä koskee ensi vuonna tehtyjä talkoiluita, joilla on mahdollisuus ansaita ilmainen ratakortti vuodelle 2024.

2023 toimintasuunnitelma ja talousarvio
Käytiin yhteisesti läpi alustavaa toimintasuunnitelmaa ja talousarviota ensi vuodelle. Tehtiin pieniä muutoksia molempiin ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma. Talousarvio lähtee vielä muokattavaksi rahastonhoitajalle ja käsitellään se uudelleen seuraavassa kokouksessa ennen syyskokousta.

2024 näyttely
Valitettavasti vuodelle 2024 näyttelyn anominen jää nyt tekemättä, mutta toiveikkain mielin siirretään katse kohti vuotta 2025. Näyttelytoimikunnan toiminnasta ja näyttelyn järjestämisestä kiinnostuneet ottakaa allekirjoittaneeseen yhteyttä. ☝️

Vuoden koirat 2022
On aika jälleen ratkoa Vuoden koira -kilpailun järjestys. Viimeiseksi osallistumispäiväksi päätettiin 13.11., jolloin Jyväskylän näyttelyn tulokset ehtivät vielä pisteiden laskuun mukaan. Näyttelytulosten pisteiden laskuun pyydetään Sinikkaa, juoksupuolen pisteet lupasi laskea Nina. Roosa hoitaa palkinnot, jotka jaetaan sitten pikkujouluissa.

Puoltopyyntö
Hyväksyttiin koetoimitsija 1 -kurssille saapunut puoltopyyntö. Kati ja Jasmin hoitaa puollon eteenpäin.

Kopin vuokraus
TVK:n valkoista koppia on kysytty vuokralle koirahierontaa varten. Keskusteltiin siihen liittyvistä haasteista mm. kopin lämmityskustannukset, muu ylläpito sekä talvisin lumen auraus. Kaikki asiat huomioon ottaen päädyttiin olla vuokraamatta koppia.

Syyskokouksen asialista ja palautekysely
Keskusteltiin talkoopistevelvoitteen ja talkoopistejärjestelmän kahden vuoden kokeilujakson päättymisestä ja sen jatkosta. Päätettiin viedä asia syyskokouksen päätettäväksi. Tätä ennen Roosa tekee palautekyselyn jäsenistölle kuluneesta vuodesta ja talkoopistejärjestelmästä. Nora käy läpi kokeilujakson vaikutusta jäsenmäärään.

Jäsentiedote
Kati kokoaa tiedotettavista asioista tiedotteen jäsenistölle, joka lähetetään syyskokouskutsujen lähettämisen yhteydessä.

Kauden päättymisestä
Viikottaisten ratatreenien osallistujamäärät ovat pienenemään päin ja illat pimenevät. Päätettiin pyrkiä järjestämään vielä kuitenkin lokakuun ajan treenejä kerran viikossa. Jatkossa (vko 40 eteenpäin) treenit järjestetään tiistaisin sään salliessa. Treenien sujuvuuden takaamiseksi etusuorat juostaan järjestyksessä viimeiseksi ja koiramäärää rajoitetaan tarvittessa.

SVKL syyskokous
Valittiin edustajiksi SVKL:n syyskokoukseen Nina, Nora ja Miska.

Seuraava kokous
Sovittiin seuraava kokous pidettäväksi 31.10.2022.

Hallituskuulumisia 9/2022 ☀