Hallituskuulumisia 8/2022 ☀

Kuva Teemu Simula

Tiivistelmä TVK:n hallituksen kokouksesta 22.8.2022

Jäsenasiat
Käytiin läpi uudet jäsenpyynnöt. Hyväksyttiin jäsensihteerin listan mukaisesti kaksi uutta varsinaista jäsentä.

Treenien päättymisestä
Päätettiin ettei lyödä lukkoon, koska vedetään viimeiset treenit, vaan katsotaan sitä tilanteen mukaan. Jatketaan siis treenejä siihen saakka, kun kelit sallivat ja ihmisiä riittää.

Match Show ja Makkarajuoksut 9.10.
Käytiin läpi tapahtuman järjestelyjen tilannetta ja jaettiin siihen liittyen työtehtäviä. Roosa koordinoi palkintojen hankintoja ja pitää muut ajantasalla, Jasmin hoitaa mainokset ja tuomarit, Nora hoitaa toimihenkilöt.

Syyskokous ja pikkujoulut
Päätettiin järjestää syyskokous samana päivänä pikkujoulujen kanssa la 26.11. Paikaksi valikoitui viime vuoden pikkujouluista tuttu ja positiivista palautetta saanut Wanha Talli Piikkiössä. Sovittiin, että Kati tekee kokouskutsun ja tiedotteen. Jasmin tekee mainoksen pikkujouluista ja Emmi ottaa pikkujoulujen ilmoittautumiset vastaan.

Aktiivisten illanvietto
Pohdittiin sopivaa ajankohtaa aktiivisten illanvietolle ja päädyttiin tällä kertaa, että järjestetäänkin se talvella, kun harrastuspuolella on hiljaisempaa. Päätettiin järjestää illanvietto la 4.2. klo 18. Sovitaan paikka myöhemmin.

Arvokilpailut 2024
Päätettiin varata Suomi Cup 2024 TVK:lle, Nina hoitaa varauksen. Suomi Cup:n järjestämisajankohta on 11-12.5.2024, joten Suomi Cup voidaan juosta lauantaina ja TVK:n oma koe sunnuntaina. Lisäksi 9.5. on Helatorstai, joten kokeen yhteyteen voidaan suunnitella myös maastotreenejä. Annika hoitaa Parmaharjun varauksen.

Koppien seinien uusiminen
Annika on selvitellyt vaihtoehtoja koppien seinien uusimiselle ja toteutukselle. Päätettiin siirtää seinien uusiminen kauden ulkopuolelle.

Ratakoe 2022
Käytiin tulevan ratakokeen järjestelyjen tilannetta ja käytännön asioita läpi.

Seuraava kokous
Sovittiin seuraava kokous pidettäväksi 26.9.2022.

Hallituskuulumisia 8/2022 ☀