Hallituskuulumisia 4/2022 ☀

Tiivistelmä TVK:n hallituksen kokouksesta 27.4.2022

Sähköpostipäätökset
Muutamia päätöksiä on tehty sähköpostitse kahden viimeisen kokouksen välissä. Käytiin läpi sähköpostilla päätetyt asiat ja kirjattiin ne pöytäkirjaan.

Jäsenasiat
Käytiin läpi yksi uusi jäsenpyyntö, muutama eroilmoitus sekä jäsenmaksun maksamatta jättäneet jäsenet. Hyväksyttiin jäsensihteerin listan mukaisesti yksi uusi perhejäsen ja katsottiin jäsenmaksun, muistutuksesta huolimatta, maksamatta jättäneet jäsenet eronneiksi.

Ratakauden aloitus
Järjestetään, viime vuoden tapaan, matalan kynnyksen talkootöihin tutustumispäivä sekä ratatalkoot keskiviikkona 18.5., jolloin katsotaan myös radan kunto ja sen perusteella tehdään päätös ratatreenien aloitusajankohdasta. Viehekalusto on huollettu tulevaa kautta varten. Kati tilaa radalle 18.5. mennessä roskiksen ja Nora tilaa wc:n.

Maastokoe 2022
Käytiin läpi maastokokeen järjestelyjen tilannetta. Ilmoittautuminen kokeeseen päättyy 2.5., jonka jälkeen tiedetään, järjestetäänkö koe yksi- vai kaksipäiväisenä. Jos koe toteutuu yksipäiväisenä, on toimihenkilöt tiedossa, mutta jos koe toteutuu kaksipäiväisenä, tarvitaan vielä muutama toimihenkilö.

Ratakoe 2022
Käytiin lyhyesti ratakisojen järjestelyjen tilannetta läpi. Tuomarit on saatu sovittua.

Ryhmänäyttely 2022
Käytiin läpi ryhmänäyttelyn järjestelyjen tilannetta. Paikka, tuomarit, tuomareiden lennot & hotellit ovat kaikki OK. Toimihenkilöitä tarvitaan, mutta katsotaan niitä tarkemmin maastojen jälkeen.

Vakuutukset
Käytiin läpi vakuutusasioita ja päätettiin lähteä selvittämään erilaisia vakuutusvaihtoehtoja toisesta vakuutusyhtiöstä. Annika pyytää tarjousta vakuutusedustajalta.

Paperiposti
Käytiin läpi paperipostitse toimitettavia tiedotteita. Tällä hetkellä paperipostia lähetetään muutamalle jäsenelle sekä kennelpiirille. Nora on yhteydessä kennelpiiriin ja selvittää voitaisiinko heille toimittaa jatkossa postit sähköpostitse, jolloin kennelpiiri saisi myös paremmin tietoa TVK:n toiminnasta.

Uusi lana
Jatketaan uuden lanan selvittelyä seuraavassa kokouksessa.

Seuraava kokous
Sovittiin seuraava kokous pidettäväksi 8.6.2022. Tarvittaessa järjestetään kokous aikaisemmin esim. radan aloitukseen tai vakuutusasioihin liittyen.

 

Hallituskuulumisia 4/2022 ☀