Hallituskuulumisia 2/2022 ☀

Kuva: Teemu Simula

Tiivistelmä TVK:n hallituksen kokouksesta 9.2.2022

Sähköpostilla päätetyt asiat
Muutamia päätöksiä on tehty sähköpostitse viime kokouksen jälkeen. Käytiin läpi sähköpostilla pääteyt asiat ja kirjattiin ne pöytäkirjaan.

Jäsenasiat
Käytiin läpi jäsenpyynnöt ja yksi eroilmoitus. Hyväksyttiin jäsensihteerin listan mukaisesti kaksi uutta jäsentä ja kaksi uutta perheenjäsentä.

 

 

Kevätkokous
Kevätkokouksen järjestelyjen tilanne on hyvä. Paikkavaraus ja siihen liittyvät asiat ovat hoidossa. Sihteeri lähettää kokouskutsut.

Toimintakertomus & kirjanpito 2021
Käytiin viime vuoden toimintakertomus & kirjanpito läpi ja tehtiin toimintakertomukseen vielä muutama tarkennus.

Ryhmänäyttely 2022
Päivitettiin ryhmänäyttelyn järjestelyjen tilannetta.

Kokouskäytännöt
Sovittiin uusista kokouskäytännöistä.

Mittahenkilökoulutus
Päätettin mittahenkilökoulutuksen järjestämisestä. Nora sopii kouluttajan kanssa koulutukseen liittyvistä käytännön järjestelyistä. Koulutuspäivän ollessa tiedossa, tiedotetaan kouluttautumismahdollisuudesta jäsenistöä.

Maneesiralli
Päätettiin järjestää testipäivä suunnitelluista maneesiralleista.

Seuraava kokous
Seuraava hallituksen kokous 16.3.

Hallituskuulumisia 2/2022 ☀